Tiếng Anh trung học cơ sở

Là lứa tuổi có những thay đổi về nhận thức và suy nghĩ, IVY Link hướng đến xây dựng khóa học bám sát với cuộc sống thực tế. Để mỗi bài học là “sân chơi” giúp học viên có những trải nghiệm mới, có thể ứng dụng kiến thức và các kỹ năng đã học vào thực tế cũng như sẵn sàng cho các cuộc thi tiếng Anh học thuật.

Chuẩn hóa ngôn ngữ của tương lai

Khóa học Access được thiết kế dành riêng cho học sinh đang học tiếng Anh tại các trường Trung học Cơ sở (từ lớp 6 đến lớp 9), chương trình tiếng Anh tăng cường, dựa trên phương pháp Tổng hợp ngôn ngữ.

Các cấp độ: Access 1, 2, 3, 4

Con đạt được gì khi tham gia khóa học?

Học viên hoàn thành khóa Access 1 đạt A1

Học viên hoàn thành khóa Access 2 đạt A2

Học viên hoàn thành khóa Access 3 đạt B1

Học viên hoàn thành khóa Access 4 đạt B1+